cursus (in de steigers, alleen tekst, geen afbeeldingen / site under construction, only text, no images)

Ben Kersaan - Maker van misschien wel mooie dingen

Op donderdag 7 februari 2019 is een cursus Kijken-Tekenen te Valthe begonnen.

Er start een nieuwe cursus in Stadskanaal of Valthe in het najaar van 2019 op 12 woensdag- of donderdagavonden; aanmelden via www.skvsdepauw.nl .

 

CURSUS Kijken - Tekenen. 

Deze cursus benadert het (leren) tekenen op een wellicht onverwachte wijze. Hij is zeer geschikt voor mensen die menen dat ze 'niet kunnen tekenen', maar het graag zouden willen leren. Het is mijn vaste overtuiging en de ervaring dat iedereen die kan zien ook kan leren tekenen. Maar hij is zeker ook bedoeld voor mensen die al wel meer tekenen, maar het nu eens op een heel andere manier willen benaderen. Er wordt vooral verteld hoe u de belangrijkste vaardigheid voor het tekenen kunt verbeteren: het kijken. U kunt deze cursus TEKENEN daarom ook heel goed een cursus KIJKEN kunnen noemen.

In de cursus Kijken-Tekenen wordt getekend naar de werkelijkheid. Het gaat hierbij niet in de eerste plaats om een bepaalde techniek. Minstens zo belangrijk is een zekere gedachte omtrent de 'instelling' van de tekenaar tegenover het getekende object, de tekening en tegenover zichzelf. Kijken-Tekenen combineert een methodiek en een filosofie die afgeleid zijn van 'Drawing on the Right Side of the Brain' van Betty Edwards en 'The Zen of Seeing' van Frederick Franck. Belangrijk is het meditatieve aspect in Kijken-Tekenen. De cursus wil u niet alleen beter leren tekenen, maar tracht u ook 'voorbij' het tekenen zelf te brengen en u een blik te gunnen in het wezenlijke van de dingen. Verwondering als een weg. Niet alleen letterlijk, maar ook in figuurlijke zin zult u met andere ogen kunnen leren kijken.

Bij de cursus hoort een achtergrondinformatie, welke ook erná nuttig blijft. Het moet mogelijk zijn om na deze cursus zelfstandig verder te gaan. Er is echter ook een vervolg mogelijk in de vorm van een Werkplaats Kijken-Tekenen.